Contact

Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Pati├źntenzorg

Karel De Grote Hogeschool
Campus Markgrave
Van Schoonbekestraat 143
2018 Antwerpen

Nina Geuens
E nina.geuens@kdg.be