Over ons

De Verzorgen zonder Zorgen applicatie werd ontwikkeld binnen het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg van de Karel de Grote Hogeschool. Dit expertisecentrum richt zich op onderzoek, vorming en dienstverlening inzake professioneel welbevinden en teamwerk in relatie met zorg gerelateerde outcomes.

Het pakket werd inhoudelijk uitgewerkt door Christine Ceulemans, Mieke Autrique, Moniek Braspenning en Nina Geuens onder begeleiding van Prof. Dr. Erik Franck.

De online tool werd ontwikkeld in samenwerking met Thalento®. It’s about people! Thalento® doet mensen en organisaties beter en slimmer samenwerken. De technologische oplossingen van Thalento® omvatten alle fases van de Talent Life Cycle, gaande van het aantrekken, motiveren en ontwikkelen van mensen tot aan de volgende stap in hun loopbaan. Meer weten? www.thalento.com.

Wetenschappelijke basis

Stress en burn-out vormen een grote problematiek in België. Dit veroorzaakt een veelheid aan negatieve gevolgen voor zowel het individu, het team, de kwaliteit van het werk, de organisatie als de maatschappij. Het Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg ontwikkelde een e-learning pakket ter preventie van stress en burn-out bij verpleegkundigen. Om de specifiek verpleegkundige inhoud te bepalen werd een project opgezet dat zowel literatuurstudie, experten panels, schriftelijke vragenlijsten, diepte-interviews als een interventiestudie omvatte.

Er werden Belgische verpleegkundigen uit verschillende afdelingsgroepen betrokken, namelijk uit medisch-technische diensten, verpleegeenheden, spoed - intensieve zorgen - OK, geriatrie, psychiatrie en pediatrie

Meer informatie over de aanleiding, methode en resultaten vindt u via :

Specifiek verpleegkundig

Verpleegkunde is één van de meest boeiende maar eveneens één van de zwaarste beroepen. Je werkt dagelijks met patiënten, families, collega’s, leidinggevenden en artsen en je wordt geconfronteerd met urgenties, pijn en sterfte. Bovendien gebeurt dit alles onder tijdsdruk. Tien procent van de verpleegkundigen heeft dan ook een hoog risico op burn-out. Daarom ontwikkelden we dit leerpakket. Het is namelijk belangrijk dat je op een aangename manier met stressoren kan omgaan en leert doseren. We willen je dan ook ondersteunen om preventief actie te ondernemen en op een psychisch gezonde manier verder te werken.

Afgestemd op jouw individuele noden

Omdat niet elke verpleegkundige hetzelfde is, krijg je persoonlijk advies en aangepaste oefeningen. Dat is de reden waarom je moet inloggen op de webpagina en waarom je persoonlijk advies en oefeningen bewaard worden op je account.

Nadat je inlogt, volgt er een korte bevraging. Op basis hiervan worden er 3 persoonlijk aanbevolen modules met advies en oefeningen geselecteerd. Deze blijven online beschikbaar zodat je ze steeds kan raadplegen.

Nog vragen? Neem contact op.